Duchennes muskeldystrofi (18 år+)

Duchennes muskeldystrofi (18 år+)

Målgruppe
Personer med Duchennes muskeldystrofi over 18 år.

Mål for kurset
Ønsket for dette kurset er å undersøke livskvalitet og helseoppfølging hos voksne med Duchennes muskeldystrofi. Deltakerne på kurset får mulighet til å treffe og utveksle erfaringer med andre med samme diagnose.

 

Vil du dele dette med noen andre?