Kurs for voksne med mitokondriesykdom

Publisert: 25. juni 2019

Dame i svømmebasseng

Fra 7. til 9. oktober arrangerer vi tredagers kurs for voksne med en mitokondriesykdom og deres ektefelle/partner og tjenesteytere. Søknadsfristen er 12. august.

Kurset er åpent for voksne med en mitokondriesykdom.

Vi vil ha fokus på ulike tema, blant annet:

  • å leve med en sjelden diagnose
  • fysisk ivaretakelse og trening
  • diagnoseinformasjon, oppfølging og behandling
  • ytelser og tjenester
  • fatigue -hva er det?
  • å ivareta egen psykisk helse
  • vaner, rutiner og endret funksjonsnivå

Siste kursdag har felles program med kurset for voksne med nevromuskulære sykdommer. Det vil være forelesninger, gruppesamtaler, erfaringsutveksling og tid til sosialt samvær.

Her kan du lese mer om kurset og hvordan du søker om plass.

Vil du dele dette med noen andre?