Kurs for voksne med nevromuskulære sykdommer

Publisert: 26. juni 2019

Voksne i rullestol

Har du en nevromuskulær sykdom og er over 18 år? Fra 9. til 11. oktober har vi kurs for deg. Søknadsfristen er 12. august. Ektefeller/partnere og tjenesteytere kan også søke om plass på kurset. 

Tredagerskurset er for deg som har en nevromuskulær sykdom. Vi vil ha forelesninger, gruppesamtaler og erfaringsutveksling rundt ulike tema, blant annet:

  • å ivareta egen psykisk helse
  • fatigue -hva er det?
  • vaner, rutiner og funksjonsnivå
  • diagnoseinformasjon
  • å leve med en muskelsykdom
  • fysioterapi og trening
  • tjenester og ytelser

Du vil kunne treffe andre i lignende situasjon, og på ettermiddagene er det lagt opp til sosialt samvær. Første kursdag er felles med kurset for voksne med mitokondriesykdommer.

Her kan du lese mer om kurset og søke om plass.

Vil du dele dette med noen andre?