Kurs på Frambu om 16p11.2 delesjon

Publisert: 19. oktober 2021

1Ung jente med 16p11.2 delesjon

Fra 31. januar til 4. februar inviterer vi personer med diagnosen 16p11.2 delesjon, deres familier og tjenesteytere til å søke på kurs hos oss. Fra mandag til fredag vil vi gjennomføre forelesninger for voksne på dagtid, mens barn og unge har eget program. Tema vil blant annet være medisinsk informasjon, ernæring og vektutfordring, fysisk ivaretakelse, psykologiske perspektiver, atferd og sosial fungering. I programmet for kurset vil du finne mer detaljert informasjon om de ulike forelesningene. Søknadsfristen er 29. november 2021.

Vil du vite mer om dette kurset, finner du søknadsskjema og program for voksne i vår kurskalender under kurset 16p11.2 delesjon.

Deltakelse på våre kurs er gratis for personer med diagnose og deres pårørende, også søsken. Tjenesteytere til familiene som får plass, er også velkomne til å søke. Praktisk informasjon om våre brukerkurs finner du lenke til under kurset.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål!

 

Vil du dele dette med noen andre?