Kurs om å leve med en sjelden diagnose i voksen alder

Publisert: 6. september 2019

Tre voksne damer med NF1

Fra 14. til 17. januar holder Frambu kurs for personer fra 30 år og oppover med en av diagnosene Frambu jobber med. Eventuell ektefelle/partner kan også søke om å få delta. Vi tar for oss ulike tema knyttet til det å leve med en sjelden diagnose. Søknadsfrist for kurset er 11. november.

Kunnskapsformidlingen foregår både i plenum ved forelesninger og gjennom erfaringsutveksling i grupper. Det vil være fokus på diagnoseinformasjon, temasamtaler, aktiviteter ute og inne og du vil også få anledning til å bli kjent med andre i lignende situasjon.

Her kan du finne mer om kurset, program og søknadsskjema

 

Vil du dele dette med noen andre?