Kurs om å leve med sjelden diagnose -mestring av en hverdag med smerter og fatigue

Publisert: 19. oktober 2023

Fra mandag 22. til onsdag 24. januar 2024 har vi tredagers kurs på Frambu om å leve med sjelden diagnose -mestring av en hverdag med smerter og fatigue. Kurset er for voksne personer som har en sjelden diagnose som påvirker mestring av hverdagen. Deltakerne må kunne ha utbytte av å bli med på forelesninger og gruppesamtaler. Helsekompetanse handler om å ha kunnskap og informasjon om egen helse, det handler om å vite noe om hva som finnes av hjelp og støtte, og det handler om å mestre hverdagen. Søknadsfristen er 20. november 2023.

I løpet av dette kurset vil det være forelesninger og samtalegrupper med relevante tema som:

  • Helsekompetanse og mestring
  • Smerter og fatigue, hvordan finne motivasjon til å mestre hverdagen?
  • Aktivitetsbalanse, hvordan finne den?
  • Navigering i tjenesteapparatet, hvordan kommunisere egne behov?
  • Friskliv, hva kan frisklivssentralen bidra med?

Det vil også være valgfrie grupper hvor vi blant annet har Mindfulness, tur ut, eller hvile. I tillegg til det faglige innholdet er det anledning til å bli kjent med andre, og bli med på ulike aktiviteter og opplevelser på dag- og kveldstid under kurset. Deltakerne bor og spiser på gratis på Frambu, og det er mulig å søke om å ha med assistent hvis man har behov for det.

Søknadsskjema, program og viktige praktiske detaljer finner du i vår kurskalender.

Dette kurset er arrangert av Senter for sjeldne diagnoser (SSD), TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

 

Vil du dele dette med noen andre?