Kurs om kongenitte muskeldystrofier, myopatier og myastenier (0-18 år)

Publisert: 2. februar 2021

Fra 31. mai til 2. juni gjennomfører vi et digitalt kurstilbud som retter seg mot barn og unge 0-18 år med aktuelle diagnoser, deres familier og tjenesteytere. Vi innleder kurset med en felles oppstart for familiene mandag ettermiddag. På dagtid de neste dagene vil vi ta opp mange ulike tema i forelesning og i grupper. Kurset vil gi mulighet til å knytte kontakter med andre, og få økt kunnskap om diagnosene. Søknadsfristen er 29. mars.

På programmet står blant annet innlegg fra psykolog Torun Vatne og sosionom Una Stenberg. Flere fagpersoner fra Frambu og OUS vil snakke om tema som fysioterapi, ernæring, diagnosene, rettigheter og tilrettelegging i skole og barnehage.

Høres dette digitale kurset ut som noe for deg eller noen du kjenner?

Har du spørsmål eller vil lese mer om programmet og hvordan du søker, kan du finne informasjon her: Digitalt tilbud: Kongenitte muskeldystrofier, myopatier og myastenier (0-18 år)

 

Vi håper å se deg på kurs!

 

Vil du dele dette med noen andre?