Kongenitte muskeldystrofier, myopatier og myastenier (0-18 år)

Kongenitte muskeldystrofier, myopatier og myastenier (0-18 år)

Målgruppe
Barn og unge 0-18 år med aktuelle diagnoser, deres familier og tjenesteytere.

Mål for kurset
Å styrke deltagernes kunnskap om aktuelle diagnoser og det å leve med sjelden muskelsykdom. Det blir mulighet til å treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.
Frambu ønsker å benytte kurset til å samle informasjon om diagnosene og gjøre denne kunnskapen tilgjengelig på våre nettsider.

Hva trenger jeg å vite om kurs på Frambu?
På denne siden finner du bilder, video og informasjon om hvordan våre kurs er lagt opp. Her finner du også informasjon om reise, økonomi og andre praktiske forhold.