Avlyst: Digitalt tilbud: Kongenitte muskeldystrofier, myopatier og myastenier (0-18 år)

Dette digitale tilbudet er dessverre avlyst på grunn av få søkere. 

Digitalt tilbud i stedet for kurs på Frambu

Etter råd fra Folkehelseinstituttet om risiko for smitte på reise og ved samlinger, har vi besluttet å avlyse dette fysiske kurset. Smittevern i forbindelse med covid-19 gjør at vi foreløpig ikke kan ha fysisk deltakelse på Frambu, og kurset vil i stedet gjennomføres som et digitalt tilbud. Dette tredagers kurset starter på ettermiddagen mandag 31. mai. Se programmet for detaljer.

Målgruppe

Barn og unge 0-18 år med aktuelle diagnoser, deres familier og tjenesteytere.

Mål for kurset

Å styrke deltagernes kunnskap om aktuelle diagnoser og det å leve med sjelden muskelsykdom. Det blir mulighet til å treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.
Frambu ønsker å benytte kurset til å samle informasjon om diagnosene og gjøre denne kunnskapen tilgjengelig på våre nettsider.

Hva koster det å delta?

Våre digitale tilbud og kurs er gratis. Dersom du er i arbeid og har fast og varig omsorg for en person med diagnose, kan du i en del tilfeller få opplæringspenger. Les om muligheten til å søke om opplæringspenger her. Yrkesaktive personer med diagnose må benytte egenmelding eller sykemeldes av egen lege.

Søk digitalt

Vi oppfordrer alle som kan til å sende inn søknadsskjema på Digipost til Stiftelsen Frambu, i stedet for med vanlig post, da vi raskere vil kunne administrere søknader på denne måten.

Tjenesteytere: Hvis du jobber med en person med diagnose som har søkt og fått plass på kurset, har du også mulighet til å delta ved å sende en e-post til kurs@frambu.no
(Søknadsfristen gjelder familiene, tjenesteytere må vente til familien har fått svar).

Vi minner om at e-posten ikke skal inneholde sensitiv informasjon.