Kurs om kromosomforandringer på 15q11 som gir sammensatte vansker

Publisert: 6. oktober 2023

Vi inviterer til kurs om kromosomforandringer på 15q11 som gir sammensatte vansker på Frambu fra 8. til 12. januar 2024. Kurset er for personer i alle aldre med diagnosen og deres familier. Tjenesteytere kan søke om å delta på deler av kurset. I løpet av de fem dagene kurset varer vil vi snakke ta opp mange relevante tema og få anledning til å bli kjent med andre familier. Søknadsfristen er 6. november 2023.

På programmet står blant annet: 

 • genetikk
 • medisinske forhold som påvirkes av kromosomforandringer på 15q11
 • ernæring
 • fysisk aktivitet
 • kognitiv utvikling
 • språk
 • nevroutviklingsforstyrrelser
 • atferd som utfordrer
 • psykisk helse
 • familieliv og søsken
 • å snakke med personer med diagnose om psykisk helse
 • ytelser og tjenester

I tillegg til oppsatt program blir det tid til å bli kjent med hverandre og å delta på aktiviteter ute og inne på Frambu.

Vil du vite mer om dette kurset eller søke om å delta?

Her finner du program, informasjon og søknadsskjema

 

Vil du dele dette med noen andre?