Kurs om nevromuskulære sykdommer

Publisert: 18. oktober 2023

Fra 29. januar til 2. februar 2024 skal Frambu ha kurs for personer mellom 0 og 18 år som har en nevromuskulær sykdom. Kurset er for hele familien, og deres tjenesteytere kan søke om å delta på deler av kurset. På kurset vil vi gi informasjon om de ulike diagnosene, det vil være forelesninger om blant annet ernæring, aktivitet og energi, hvordan møte følelser hos barn og unge, familieliv, mulighet og rettigheter. Dagene på kurset har ulike tema som du kan lese mer om i programmet. Det blir også anledning til å delta på aktiviteter i basseng, på tur eller avspenning. Søknadsfristen er 27. november 2023.

Har du lyst til å vite mer om kurset?

I vår kurskalender kan du lese hvilke diagnoser som kan være aktuelle for dette kurset, og du finner programmet og søknadsskjema. I løpet av de fem dagene kurset varer ønsker vi også at deltakerne skal bli kjent med andre i liknende situasjon, og få mulighet til å utveksle erfaringer med hverandre. Har du spørsmål eller vil søke om å delta?

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon. 

 

Vil du dele dette med noen andre?