Kurs om overvekstsyndromer

Publisert: 12. mars 2024

Fra 3. til 7. juni 2024 er det kurs om overvekstsyndromer på Frambu, for familier med barn i alderen 0 til 16 år med en av de aktuelle diagnosene. I løpet av uken vil det være forelesninger for foresatte om blant annet genetikk og medisinsk informasjon, rettigheter og muligheter i opplæring, fysisk ivaretakelse/aktivitet, og å snakke med barn og ungdom om diagnose. Det vil også være ulike parallelle forelesninger, og samtalegrupper for barn og voksne. Søknadsfristen er 2. april 2024.

I løpet av dagene kurset varer, bor familiene på Frambu og deltar i program både for voksne og barn på dagtid, med mulighet for å bli med på ulike aktiviteter og sosialt samvær på ettermiddager og kvelder.

Vil du vite mer?

I vår kurskalender finner du programmet for foresatte, og søknadsskjema.

Aktuelle diagnoser på dette kurset er:

  • Sotos’ syndrom
  • Malans syndrom
  • Weavers syndrom
  • Beckwith-Wiedemanns syndrom
  • Proteus’ syndrom
  • Klippel-Trenaunays syndrom
  • Tatton-Brown-Rahmans syndrom
    Dersom diagnosen ikke er nevnt her, men er i målgruppen overvekstsyndromer, ta gjerne kontakt med faglig ansvarlig.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål! 

 

 

Vil du dele dette med noen andre?