Kurs om Potocki-Lupskis syndrom

Publisert: 6. februar 2023

Fra 22. til 26. mai 2023 arrangerer vi kurs for personer med Potocki-Lupskis syndrom og deres familier og tjenesteytere. Her vil vi ta opp ulike tema både i forelesninger og i mindre grupper. Søknadsfrist er 20. mars.

.
Blant temaene vi vil ta opp er

  • medisinsk oppfølging
  • tannhelse
  • ernæring
  • fysisk ivaretakelse
  • kognitiv funksjon og utvikling
  • atferd
  • ADHD og autismespektervansker
  • psykisk helse
  • familieliv og søsken
  • ytelser og tjenester

I tillegg vil det bli erfaringsutveksling og mulighet til å delta på aktiviteter og sosialt samvær.

Les mer om kurset og hvordan du kan delta her

Velkommen til kurs på Frambu!

.

Vil du dele dette med noen andre?