Kurs om Retts syndrom (0-18 år)

Publisert: 8. februar 2021

Vi holder et todagers digitalt kurstilbud for barn og unge 0-18 år med Retts syndrom, deres familier og tjenesteytere den 8. og 9. juni. Gjennom forelesninger og erfaringsutveksling i grupper, ønsker vi å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen, og muliggjøre for å bli kjent med andre i lignende situasjon. Søknadsfristen er 29. mars.

Det digitale kurstilbudet starter tirsdag morgen med en oppstart hvor vi ønsker å bli kjent med hverandre. I løpet av disse to dagene vil vi snakke om ulike relevante tema i grupper og i forelesninger fra lege, fysioterapeut, spesialpedagoger, sosionom og psykolog ved Frambu.

Høres dette ut som et kurs for deg eller noen du kjenner?
I vår kurskalender finner du detaljert program og informasjon om dette digitale kurset.

Her kan du lese mer om kurset og hvordan du søker.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.
Vi håper å se deg på kurs i juni!

 

Vil du dele dette med noen andre?