Digitalt tilbud: Retts syndrom (0-18 år)

Digitalt tilbud: Retts syndrom (0-18 år)

Digitalt tilbud i stedet for kurs på Frambu

Etter råd fra Folkehelseinstituttet om risiko for smitte på reise og ved samlinger, har vi besluttet å avlyse dette fysiske kurset. Smittevern i forbindelse med covid-19 gjør at vi foreløpig ikke kan ha fysisk deltakelse på Frambu, og kurset vil i stedet gjennomføres som et digitalt tilbud. Datoer og program vil oppdateres så snart det er klart.

Målgruppe

Barn og unge 0-18 år med Retts syndrom, deres familier og tjenesteytere.

Mål for kurset

Å styrke deltagernes kunnskap om Retts syndrom og det å leve med diagnosen. Det blir mulighet til å bli kjent med andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.

Hva koster det å delta?

Våre digitale tilbud og kurs er gratis. Dersom du er i arbeid og har fast og varig omsorg for en person med diagnose, kan du i en del tilfeller få opplæringspenger. Les om muligheten til å søke om opplæringspenger her. Yrkesaktive personer med diagnose må benytte egenmelding eller sykemeldes av egen lege.