Digitalt tilbud: Retts syndrom (0-18 år)

Digitalt tilbud i stedet for kurs på Frambu

Etter råd fra Folkehelseinstituttet om risiko for smitte på reise og ved samlinger, har vi besluttet å avlyse dette fysiske kurset. Smittevern i forbindelse med covid-19 gjør at vi foreløpig ikke kan ha fysisk deltakelse på Frambu, og kurset vil i stedet gjennomføres som et digitalt tilbud. Dette kurset gjennomføres digitalt tirsdag 8. juni og onsdag 9. juni. Søknadsfristen er 29. mars. Se programmet for innhold disse to dagene. De som får plass på kurset vil motta praktisk informasjon om oppkobling etter at søknadsfristen er utløpt.

Målgruppe

Barn og unge 0-18 år med Retts syndrom, deres familier og tjenesteytere.

Mål for kurset

Å styrke deltagernes kunnskap om Retts syndrom og det å leve med diagnosen. Det blir mulighet til å bli kjent med andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer. Tjenesteytere kan delta på enkelte av forelesningene, disse er avmerket i programmet.

Hva koster det å delta?

Våre digitale tilbud og kurs er gratis. Dersom du er i arbeid og har fast og varig omsorg for en person med diagnose, kan du i en del tilfeller få opplæringspenger. Les om muligheten til å søke om opplæringspenger her. Yrkesaktive personer med diagnose må benytte egenmelding eller sykemeldes av egen lege.

Søk digitalt

Vi oppfordrer alle som kan til å sende inn søknadsskjema på Digipost til Stiftelsen Frambu, i stedet for med vanlig post, da vi raskere vil kunne administrere søknader på denne måten. På grunn av sensitiv informasjon i søknadsskjema ber vi om at dette ikke sendes med e-post.

Tjenesteytere: Hvis du jobber med en person med diagnose som har søkt og fått plass på kurset, har du også mulighet til å delta ved å sende en e-post til kurs@frambu.no
Forelesninger før lunsj begge dager er åpne også for tjenesteytere. Se programmet for nærmere detaljer.

Vi minner om at e-post ikke skal inneholde sensitiv informasjon.

Søknadsfrist for tjenesteytere er senest 1. juni.