Retts syndrom (0-18 år)

Retts syndrom (0-18 år)

Målgruppe
Barn og unge 0-18 år med Retts syndrom, deres familier og tjenesteytere.

Mål for kurset
Å styrke deltagernes kunnskap om Retts syndrom og det å leve med diagnosen. Det blir mulighet til å treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.

Hva trenger jeg å vite om kurs på Frambu?
På denne siden finner du bilder, video og informasjon om hvordan våre kurs er lagt opp. Her finner du også informasjon om reise, økonomi og andre praktiske forhold.