Kurs om x-bundet adrenoleukodystrofi

Publisert: 24. november 2022

Frambu inviterer til kurs for voksne fra 18 år med x-bundet adrenoleukodystrofi (X-ALD) fra 8. til 10. mars 2023. På dette tredagers kurset vil vi ta opp ulike tema rundt det å leve med en diagnose som medfører endret funksjonsnivå. Siste dag av kurset er en fagdag som også er åpen for tjenesteytere og fagpersoner. Søknadsfristen for voksne med X-ALD  som ønsker å delta er 9. januar 2023. Les videre hvis du vil vite mer om dette kurset. 

Dette kurset begynner på morgenen onsdag 8. mars og varer til ettermiddagen fredag 10.mars. Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og erfaringsutveksling vil vi ta opp ulike tema som genetikk, ernæring, å leve med usikkerhet, en hverdag med endret funksjonsnivå, familieliv og parforhold og seksuell helse.
Voksne pårørende til søkere med X-ALD kan også søke om å delta på kurset

Følg denne lenken for mer detaljer om programmet, søknadsskjema og praktisk informasjon.

Velkommen til kurs! 

 

Vil du dele dette med noen andre?