Kurs for voksne med adrenoleukodystrofi

Publisert: 18. januar 2023

Frambu inviterer til kurs for voksne fra 18 år med adrenoleukodystrofi fra 8. til 10. mars 2023. Her vil vi ta opp ulike tema rundt det å leve med en diagnose som medfører endret funksjonsnivå. Siste dag av kurset er en fagdag som også er åpen for tjenesteytere og fagpersoner. Søknadsfrist er 23. januar. 

Dette kurset begynner på morgenen onsdag 8. mars og varer til ettermiddagen fredag 10.mars. Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og erfaringsutveksling vil vi ta opp ulike tema som genetikk, ernæring, å leve med usikkerhet, en hverdag med endret funksjonsnivå, familieliv og parforhold og seksuell helse. Voksne pårørende kan også søke om å delta på kurset.

Du finner mer informasjon om kurset, program og søknadsskjema her

Köhler kommer. Kommer du?
Fredag 10. mars får vi besøk av nevrolog Wolfgang Köhler fra universitetet i Leipzig. Han er en av Europas ledende eksperter på diagnosen, og har bidratt innenfor forskning og utvikling av behandling. Köhler vil dele sine erfaringer og orientere om pågående forskning og behandling. Denne dagen kan også leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ernæringsfysiologer og andre som møter personer med diagnosen i arbeidet sitt delta på fagkurs.

Du finner mer informasjon om programmet på fredag og hvordan du kan delta her

.

Velkommen til kurs! 

.

Vil du dele dette med noen andre?