Nå kan du søke sommerjobb på Frambuleir!

Publisert: 13. desember 2022

Hadetbra-klem

Hver sommer arrangerer Frambu sommerleir for barn, ungdom og voksne med en sjelden diagnose.
Vi trenger unge, engasjerte mennesker til å være med å jobbe som hjelpere på verdens beste leire! I 2023 blir det tre sommerleire på Frambu i perioden fra slutten av juni til begynnelsen av august. Du kan søke om jobb på en eller flere av leirene. Søknadsfristen er 15. februar.

Hvordan er det å jobbe på Frambuleir? 

På nettsiden frambuhjelper.no finner du informasjon om hvordan det er å jobbe på Frambuleir og hvordan du kan søke digitalt.
Du finner også mer om leir på våre nettsider under Frambuleir, hvor informasjonen er delt inn i informasjon til deltakere og informasjon til hjelpere. På leir jobber det alltid både noen som har erfaring fra tidligere leire, og nye hjelpere.

Arbeidsoppgaver på leir

En hjelper er en engasjert, voksen støtteperson til barn, unge og voksne på leir. Hovedoppgaven din blir å ivareta deltakernes interesser under leir. Det er viktig at du oppnår god kontakt med deltakerne og opptrer som et forbilde. Deltakerne på leir skal kunne betrakte hjelperne som tillitspersoner. I tillegg er du kollega og samarbeidspartner med andre hjelpere, leirledelse og øvrige ansatte på Frambu.

Arbeidsdagene vil være spennende og utfordrende, men også krevende og lange. Hjelpere jobber i turnus, med ca. 11 timer arbeidstid hver dag, hvor det er innlagte pauser på til sammen fem timer i løpet av dagen.

I løpet av leiren har du en fridag. Denne avtales nærmere ved oppstart og tilpasses leirdriften og gruppen du jobber i. Engasjementet er begrenset til leirens varighet. Du må kunne jobbe gjennom hele den aktuelle leirperioden og det gis ikke fri utover oppsatte fridager.

  • Søkere må være fylt 18 år før leirstart.
  • Søkere i aldersspennet 20-30 år vil prioriteres.
  • Vi har også ledig jobb som resepsjonsvakt (dag/kveld/natt), kjøkkenassistent eller renholder. Meld din interesse i søknadsskjemaet!

Se frambuhjelper.no for mer detaljert informasjon. Husk å søke innen 15. februar 2023.

Vi håper du søker på sommerjobb hos oss!

 

Vil du dele dette med noen andre?