Nettbaserte gruppesamtaler for søsken til barn med sjeldne diagnoser (12-16 år)

Søskensamtale på Frambu

Korona-pandemien har ført til at mange barn nå er isolert hjemme. Barn med søsken i risikogruppen står i fare for å bli mer isolerte enn andre barn. Frambu ønsker å bidra i ivaretakelsen av disse. Vi tilbyr derfor gruppesamtaler for søsken mellom 12 og 16 år fra uke 13. Les mer her.

.
Selv om kommunen har plikt til å ivareta dagtilbudet til barn med diagnose, varierer det i hvilken grad de klarer dette akkurat nå. Det kan for en del familier innebære at hele familien er samlet hjemme; søsken med hjemmeskole, barn med diagnose med varierende tilbud og foreldre med et stort ansvar for oppfølgning – og kanskje også mange ekstra bekymringer rundt konsekvenser av diagnosen. Søsken er derfor en risikogruppe, og deres behov for støtte skal ivaretas i henhold til helsepersonell lovens paragraf 10a.

Vi ønsker å bidra i ivaretakelsen av søsken til barn med sjeldne diagnoser! Vi tilbyr derfor gruppesamtaler for søsken mellom 12 og 16 år.

Tema for samtalene vil være hvordan barna har det akkurat nå, hva de lurer på eller bekymrer seg over, hvilken hjelp og støtte de har rundt seg og hvilke forslag og idéer de har for å lette hverdagen nå i denne spesielle perioden.
.

Hvordan vil dette foregå?

Gruppene vil holdes på videokonferanse gjennom Norsk helsenett og ledes av en av Frambus psykologer eller trenede gruppeledere fra Frambus søskenprosjekt «SIBS».

Gruppene vil ha oppstart i uke 13 og øktene vil være innenfor arbeidstid/skoletid.

Gruppene vil bestå av fire barn i samme aldersgruppe (tre års aldersspenn). Hver gruppe vil møtes til samtale to ganger i løpet av to uker. Hver samtale vil vare i en time.
.

Hva trenger dere for å være med?

Deltakelse i gruppen forutsetter at familien har en pc med kamera og mikrofon og et sted barnet kan sitte skjermet under økten (gjerne eget rom).

Vi ønsker også at foreldre er i huset og tilgjengelige på telefon i den tiden økten varer. Hvis gruppeleder blir spesielt bekymret for barnet og vurderer at der foreligger ekstra oppfølgingsbehov, vil foreldre kontaktes etter økten for råd om videre oppfølgning.
.

Påmelding

Er du søsken og ønsker å delta, eller er du forelder til et barn som du ønsker skal delta?
Send en e-post til tva@frambu.no så snart som mulig. Meldingen må inneholde følgende informasjon:

  • Deltakerens navn og alder
  • Deltakerens telefonnummer og eventuell e-postadresse
  • Foreldres navn, telefonnummer og e-postadresse

Etter at vi mottar e-posten, vil vi gi tilbakemelding om tidspunkt for online-gruppen og hvordan barnet kan logge seg på.

Vi starter med grupper i uke 13, men setter fortløpende opp nye grupper etter hvert som folk melder seg på.
..

Et lite forbehold til slutt
Vi vil strekke oss langt for å gi flest mulig et godt tilbud, men må ta forbehold om begrenset kapasitet ved stor pågang.

 

Her finner du råd til foreldre om hvordan de kan ivareta søsken til barn med sjeldne diagnoser

Her finner du råd til lærere om hvordan de kan ivareta søsken til barn med sjeldne diagnoser

.  

.

Vil du dele dette med noen andre?