Ivaretakelse av søsken som pårørende under koronakrisen

Publisert: 10. mars 2020

Søsken

Stengte barnehager og skoler kombinert med bekymring for pandemien og forsøk på å arbeide selv, skaper frustrasjon for mange foreldre i disse dager. For foreldre til barn med en sjelden diagnose som også har friske søsken, kan situasjonen være ekstra utfordrende. De medisinske bekymringene kan være større, hjelpeapparatet mindre tilgjengelig og aktivitetsmulighetene begrensede. Her deler vi noen råd til foreldre i denne krevende situasjonen.  

.
Tips og råd til foreldre til barn med sjelden diagnose og søsken

(NB: Ikke alle rådene vil passe til alle!) 

 • Senk kravene til dere selv og barna. Det er lov med «slapp tid» og det er ikke farlig å kjede seg en stund.  
 • Legg en grov plan for dagene, inkludert tider for måltider, utetid, skjermtid og leksetid. Lag gjerne disse som plansjer som henges opp i felles oppholdsrom. Disse dagsplanene kan lages som en felles familieaktivitet, enten før leggetid eller om morgenen. Prøv å samkjøre familiens planer så godt det lar seg gjøre! Når paser det med måltider/skolearbeid/turer? 
 • Del gjerne opp familiens aktiviteter i den grad det er mulig  – slik at barna ikke er sammen hele tida.  
 • La barna ta tur i å velge felles aktiviteter – tur, brettspill, lek, eller annet.  
 • Hvis det passer for dere, la barna delta i å planlegge og tilberede noen av måltidene – for det sosiale og for å bruke tiden.  
 • Vær litt ekstra rause med skjermtid for barna og oppfordre dem til å ha mye kontakt med venner på sosiale medier  
 • den grad søsken må trå til ekstra med omsorgsoppgaver for barnet med diagnose, lag egne avtaler for dette, forhandle hva begge partner mener er rimelig og ros søsken ekstra for innsatsen i denne krevende tiden.  
 • Forsøk å sette av 10-15 minutt pr dag som alenetid for hvert av barna i familien – denne kan brukes til å gå en kort tur, eller til en prat hvor barna kan lufte sine bekymringer med deg og du kan sjekke inn med hvordan de har det.  
 • Husk at søsken kan ha behov for å være i fred, prøv å legge inn fullstendig skjermet tid i dagsprogrammet.  
 • Husk at søsken kan like å bidra i denne perioden, men at oppgavene bør være avgrenset og ikke «litt hele tiden». Å ha en time med ansvar for aktivitet/samvær med søsken, å lage middag en dag eller andre konkrete oppgaver hjemme kan være nyttig.  
 • Ta kontakt med søskens lærer og be om ekstra oppfølgning ut over det de andre barna i klassen får. Dette kan være en telefonsamtale daglig, veiledning og hjelp over videokonferanse eller annen tilrettelegging av hjemmeskolen.  
 • Sørg for at barna har kontakt med venner online. Spiller det ikke online-spill eller er på sosiale medier i utgangspunktet, så vurdér om dere skal hjelpe dem i gang nå.  

I denne spesielle perioden tilbyr Frambu online-grupper for søsken (12-16 år). Les mer om disse her.   

Vi har også lagt ut egen informasjon om søsken til lærere her.

.
PS: Selv om barnehager og skoler er stengt for de fleste, gjør Helsedirektoratets retningslinjer unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov ut fra en individuell helse- eller omsorgsvurdering. Dette kan for eksempel gjelde

  • barn med krevende diagnoser
  • barn med helseutfordringer eller omsorgsbehov hvor foresatte ikke kan gi et forsvarlig tilbud
  • barn som pårørende til foreldre eller søsken med særlige helseutfordringer

Les mer hos Utdanningsdirektoratet eller ta kontakt med din kommune for nærmere informasjon.

 

.

Vil du dele dette med noen andre?