Regionalt fagkurs om fragilt X syndrom

Publisert: 9. oktober 2023

I samarbeid med Akershus universitetssykehus inviterer Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser til regionalt fagkurs om “fragilt X syndrom og atferd som utfordrer”, torsdag 7. desember 2023. I løpet av denne fagdagen håper vi å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen, og se nærmere på atferd som utfordrer i gjennomføring av hverdagslige gjøremål og aktiviteter.
Fagkurset holdes på Ahus i Lørenskog, med påmelding på Frambus nettside innen 26. november 2023.

Vi skal blant annet snakke om mulige årsaks- og miljøvariabler, og fordi rett til deltakelse og god livskvalitet er viktig for den enkelte, vil også lov om helse- og omsorgstjenester være en del av dagens tema. Vi snakker også om tilrettelegging i miljøet der personen med diagnose er, vegring eller andre forhold som er til hinder for sosial deltakelse. For nærmere praktiske detaljer og program, se vår kurskalender.

Her finner du program, påmelding og praktisk informasjon.

 

Velkommen til regionalt fagkurs! 

 

Vil du dele dette med noen andre?