Sjeldendagen 2020

Publisert: 27. februar 2020

Logoen til Sjeldendagen

Skuddårsdagen er internasjonal dag for sjeldne diagnoser. I år markeres den med en konferanse om sjeldne diagnoser i Oslo fredag 28. februar og åpent arrangement om sjeldne diagnoser utenfor Stortinget lørdag 29. februar. Les mer om hva som skjer og hvordan du kan delta her.

 .
Sjeldendagen arrangeres siste dagen i februar hvert år. Målet er å bevisstgjøre både folk flest og beslutningstakere om sjeldne diagnoser og hvordan de kan virke inn på livene til dem som lever med dem og familiene deres.

Dagen markeres med hundrevis av arrangement over hele verden. Les mer om dette hos EURORDIS, som tok initiativ til å opprette internasjonal dag for sjeldne diagnoser.

Sjeldendagen 2020

I år blir dagen markert for trettende gang. I Norge gjøres det blant annet med en konferanse om sjeldne diagnoser i Oslo fredag 28. februar og et åpent arrangement om sjeldne diagnoser utenfor Stortinget lørdag 29. februar. Begge arrangementene blir strømmet.

Les mer om hva som skjer og hvordan du kan delta her
 .

.


.

Vil du dele dette med noen andre?