Søk sommerjobb på Frambuleir 2024!

Publisert: 9. januar 2024

Hver sommer arrangerer vi Frambuleir for barn, ungdom og voksne med en sjelden diagnose. Vi trenger unge, engasjerte mennesker til å jobbe som hjelpere på året tre leire. Har du lyst til å bli med? Søknadsfristen er 15. februar 2024.

Hvordan er det å jobbe på Frambuleir? 

På nettsiden frambuhjelper.no finner du informasjon om hvordan det er å jobbe som hjelper på Frambuleir og hvordan du kan søke om sommerjobb på en eller flere av leirene. Der finner du også datoene for de tre leirene, og svar på mange av spørsmålene vi får om det å jobbe på leir.

Du kan også lese om leir på frambu.no under Frambuleir, hvor informasjonen er delt inn i informasjon til deltakere og informasjon til hjelpere. På leir jobber det alltid både noen som har erfaring fra tidligere leire, og nye hjelpere.

Arbeidsoppgaver på leir

En frambuhjelper er en engasjert, voksen støtteperson til barn, unge og voksne på leir. Hovedoppgaven din blir å ivareta deltakernes interesser under leir. For at leirene skal kunne tilby deltakerne ekte fritids- og ferieopplevelser på en tilrettelagt arena med fokus på mestring og opplevelser, må det hjelpere til. En stor del av deltakerne trenger hjelp til stell, løfting, og i matsituasjoner og lignende. Det er viktig at du oppnår god kontakt med deltakerne og opptrer som et forbilde. Deltakerne på leir skal kunne betrakte hjelperne som tillitspersoner. I tillegg er du kollega og samarbeidspartner med andre hjelpere, leirledelse og øvrige ansatte på Frambu.

  • Søkere må være fylt 18 år før leirstart.
  • Søkere i aldersspennet 20-30 år vil prioriteres.
  • Vi har også ledig jobb som resepsjonsvakt (dag/kveld/natt), kjøkkenassistent eller renholder.
    Meld din interesse i søknadsskjemaet, og send gjerne søknad med CV direkte til resepsjonsleder, kjøkkensjef eller renholdsleder. E-postadresser finner du under ansatte på nettsiden.

I fjor fikk Frambu støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til å gjennomføre leirene med maks antall deltakere og hjelpere. Frambu håper å få til dette i år også, men vi er avhengig av svar på søknader om økonomisk støtte.
Vi vet derfor ikke hvor mange vi kan tilby sommerjobb til før dette er avklart, men vi trenger uansett mange dyktige hjelpere!

Se nettsiden frambuhjelper.no for mer detaljert informasjon og hvordan du søker. Husk å søke innen 15. februar 2024!

Vi håper du søker på sommerjobb hos oss!

 

 

Vil du dele dette med noen andre?