Tre webinarer om kreft hos personer med utviklingshemming

Publisert: 19. april 2021

Bilde av voksne med utviklingshemning

Det er dessverre lite oppmerksomhet om kreft hos personer med utviklingshemning i samfunnet generelt, også hos mange av dem som følger opp målgruppen i ulike tjenester. Vi arrangerer derfor tre webinarer om kreft hos personer med utviklingshemning i månedsskiftet april/mai. Her vil sentrale forskere på feltet presentere ny forskning, mens personer med utviklingshemning og pårørende vil formidle erfaringer fra sine kreftforløp.

.
Webinarene er gratis og arrangeres i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Webinarene er åpne for alle interesserte og kan være spesielt nyttige for kreftleger, sykepleiere, psykiatere, psykologer, epidemiologer, bioingeniører, andre ansatte i helse- og omsorgstjenestene, antropologer, forskere, pårørende og studenter. Du kan melde deg på ett eller flere av disse helt frem til samme dag som det sendes.
.

Tema og detaljert program for de ulike webinarene finner du under hvert enkelt webinar:

Når du har meldt deg på ett eller flere av webinarene, vil du motta e-post med oppkoblingsinformasjon i zoom. Benytt dette når det enkelte webinaret starter. Hvis du har spørsmål i forkant av eller under webinaret, finner du kontaktinformasjon i omtalen av det enkelte webinaret.

Webinar-rekka er forhåndsgodkjent av Norsk Fysioterapeutforbund med 6 timer og godkjennes som 6 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister. Det er også søkt om godkjenning fra Den norske legeforening og Norsk Sykepleierforbund.
.

Vel møtt til tre lærerike og viktige webinarer! 

.

Vil du dele dette med noen andre?