Velkommen til fagkurs om utfordrende atferd ved sjeldne diagnoser som omfatter utviklingshemning

Publisert: 16. desember 2019

Torsdag 16. april holder Frambu fagkurs for alle som jobber med personer med en sjelden diagnose med utfordrende atferd. I løpet av denne dagen håper vi å kunne styrke tjenesteyternes kompetanse på å forstå og redusere utfordrende atferd. Pårørende kan også melde seg på fagkurset. Påmeldingsfristen er 2. april

På denne fagdagen vil vi ta opp flere relevante tema for deg som må forholde deg til utfordrende atferd hos personer med en sjelden diagnose.
Hvordan kan man motivere til et aktivt liv med variert innhold, uten å bruke tvang eller makt? Hvordan kan man forstå og påvirke den utfordrende atferden? I tillegg vil vi blant annet snakke om bruken av ASK som tiltak for å forebygge og redusere utfordrende atferd, og medikamentell behandling av utfordrende atferd.

Her kan du lese mer om fagkurset

 

Vil du dele dette med noen andre?