Kurs for voksne med nevromuskulære sykdommer

Publisert: 17. september 2020

Tre unge voksne på Frambu

Vi inviterer voksne med en nevromuskulær sykdom som ikke har deltatt på kurs på Frambu tidligere til digitalt kurs 19. og 20. januar 2021. Her ønsker vi å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen og det å leve med en nevromuskulær sykdom. Søknadsfristen er 1. desember 2020.

Kurset er for personer med en av følgende diagnoser og eventuell ektefelle eller partner:

 • arvelig polynevropati
 • Beckers muskeldystrofi
 • Charcot-Marie-Tooths sykdom
 • Duchennes muskeldystrofi
 • dystrofia myotonika type 1 og type 2
 • Emery-Dreyfuss muskeldystrofi
 • fascio-scapulo-humeral muskeldystrofi
 • Kennedys sykdom
 • limb-girdle muskeldystrofi
 • medfødt myopati
 • medfødt myotoni
 • medfødt muskeldystrofi
 • periodisk paralyse
 • Pompes sykdom
 • spinal muskelatrofi
 • Welanders distale myopati

Les mer om programmet og hvordan du kan delta her.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om kurset!
.

Vil du dele dette med noen andre?