Tre unge voksne på Frambu

Digitalt tilbud: Voksne med nevromuskulær sykdom

Digitalt tilbud i stedet for kurs på Frambu

Etter råd fra Folkehelseinstituttet om risiko for smitte på reise og ved samlinger, har vi besluttet å avlyse dette fysiske kurset. Smittevern i forbindelse med covid-19 gjør at vi ikke kan ha fysisk deltakelse på Frambu, og kurset vil i stedet gjennomføres som et digitalt tilbud over en kveld og to dager. Alle søkere vil få beskjed om endringer. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Målgruppe
Voksne med nevromuskulære sykdommer og deres ektefeller/samboere. Dette kurset går over to dager, og er for personer som ikke har deltatt på kurs på Frambu tidligere.

Deltakere kan ha med ledsager/assistent til praktisk hjelp under kurset dersom det er behov for det (det er eget søknadsskjema for fag- og støttepersoner).

Mål for kurset
Å styrke deltakernes kunnskap om de aktuelle diagnosene og det å leve med en nevromuskulær sykdom. Det blir mulighet til å bli kjent med andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.

Aktuelle diagnoser

 • arvelig polynevropati
 • Beckers muskeldystrofi
 • Charcot-Marie-Tooths sykdom
 • Duchennes muskeldystrofi
 • dystrofia myotonika type 1 og type 2
 • Emery-Dreyfuss muskeldystrofi
 • fascio-scapulo-humeral muskeldystrofi
 • Kennedys sykdom
 • limb-girdle muskeldystrofi
 • medfødt myopati
 • medfødt myotoni
 • medfødt muskeldystrofi
 • periodisk paralyse
 • Pompes sykdom
 • spinal muskelatrofi
 • Welanders distale myopati

Hvordan er det å være på kurs på Frambu?
Les mer om våre brukerkurs her

.