Voksne med nevromuskulære sykdommer

Voksne med nevromuskulære sykdommer

Målgruppe
Voksne med nevromuskulære sykdommer og deres ektefeller/samboere. Dette kurset går over tre dager, og er for personer som ikke har deltatt på kurs på Frambu tidligere.

Deltakere kan ha med ledsager/assistent til praktisk hjelp under kurset dersom det er behov for det (det er eget søknadsskjema for fag- og støttepersoner).

Mål for kurset
Å styrke deltakernes kunnskap om de aktuelle diagnosene og det å leve med en nevromuskulær sykdom. Det blir mulighet til å treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.

Aktuelle diagnoser

 • Arvelig polynevropati
 • Beckers muskeldystrofi
 • Charcot-Marie-Tooths sykdom
 • Dejerine-Sottas sykdom
 • Duchennes muskeldystrofi
 • Dystrofia Myotonika type 1 og type 2
 • Emery-Dreyfuss muskeldystrofi
 • Fascio-scapulo-humeral muskeldystrofi
 • Kennedys sykdom
 • Limb-girdle muskeldystrofi
 • Medfødt myopati
 • Medfødt myotoni
 • Muskeldystrofi (medfødt)
 • Nevromuskulær sykdom/muskelsykdom
 • Periodisk paralyse
 • Pompes sykdom
 • Spinal muskelatrofi
 • Welanders distale myopati

 

Hvordan er det å være på kurs på Frambu?
Her kan du lese mer om våre brukerkurs. Du finner også mye praktisk informasjon, bilder og video fra tidligere kurs her. Når kurset nærmer seg, legges det også ut et program for kurset på denne siden.