Voksne med nevromuskulære sykdommer

Tre damer på Frambu

Voksne med nevromuskulære sykdommer

Målgruppe
Voksne med nevromuskulære sykdommer og deres ektefeller/samboere. Dette kurset går over tre dager, og er for personer som ikke har deltatt på kurs på Frambu tidligere.

Deltakere kan ha med ledsager/assistent til praktisk hjelp under kurset dersom det er behov for det (det er eget søknadsskjema for fag- og støttepersoner).

Mål for kurset
Å styrke deltakernes kunnskap om de aktuelle diagnosene og det å leve med en nevromuskulær sykdom. Det blir mulighet til å treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.

Aktuelle diagnoser

 • arvelig polynevropati
 • Beckers muskeldystrofi
 • Charcot-Marie-Tooths sykdom
 • Duchennes muskeldystrofi
 • dystrofia myotonika type 1 og type 2
 • Emery-Dreyfuss muskeldystrofi
 • fascio-scapulo-humeral muskeldystrofi
 • Kennedys sykdom
 • limb-girdle muskeldystrofi
 • medfødt myopati
 • medfødt myotoni
 • medfødt muskeldystrofi
 • periodisk paralyse
 • Pompes sykdom
 • spinal muskelatrofi
 • Welanders distale myopati

Hvordan er det å være på kurs på Frambu?
Les mer om våre brukerkurs her

NB: Dersom smittevern i forbindelse med covid-19 gjør at vi ikke kan ha fysisk deltakelse på Frambu, vil kurset i stedet gjennomføres som et digitalt tilbud. Alle søkere vil få beskjed om eventuelle endringer i god til før kurset.

.