Vil du delta på Frambuleir i sommer?

Publisert: 8. januar 2020

To personer med farger i ansiktet smiler til kamera

Vil du delta på Frambuleir i sommer?

Fra juni til august arrangerer vi tre leire for barn, ungdom og unge voksne med sjeldne diagnoser. Husk å søke innen 1. mars hvis du vil delta!

Hva er Frambuleir?
Leir på Frambu er kurs for personer med sjeldne eller lite kjente diagnoser fra 12 til 30 år. Alle deltar uten foreldre eller assistenter til stede.

Sommeren 2020 arrangerer vi følgende leire:

  • Frambuleir 1:  30. juni – 10. juli – for barn mellom 12 og 16 år (født 2004-2008)
  • Frambuleir 2:  14. – 24. juli – for unge voksne mellom 22 og 30 år (født 1990-1998)
  • Frambuleir 3:  28. juli – 7. august – for ungdom mellom 17 og 21 år (født 1999-2003)

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema

Hvem kan søke?
Frambuleir er åpen for barn, ungdom og voksne som har tilbud ved et av kompetansesentrene for sjeldne diagnoser. Deltakerne må kunne delta i og ha nytte av leirens gruppeaktiviteter og kommunisere og fungere godt og selvstendig i sosialt samspill med de andre på leiren.

NB: På grunn av leirenes organisering og bemanning kan vi dessverre ikke tilby plass til personer med omfattende kommunikasjons- og pleiebehov, krevende psykiske plager eller store atferdsproblemer eller sosiale vansker.

 

Vil du dele dette med noen andre?