Webinar om genetisk utredning av voksne med utviklingshemming

Publisert: 19. november 2021

Ung mann med diagnose samme med foreldrene sine

De siste årene er det gjort store framskritt innen genetisk testing, og det er nå mulig å finne den genetiske årsaken hos omtrent halvparten av alle med utviklingshemning. Likevel har mange voksne med utviklingshemming ikke fått tilbud om nærmere utredning. Det bør det gjøres noe med.

Onsdag 8. desember inviterer vi til webinar for å vise hvorfor det kan være til hjelp å få en genetisk diagnose som kan forklare årsaken til utviklingshemmingen. Vi vil ta for oss ulike konsekvenser genetisk utredning kan ha – for personen det gjelder, for familien og for dem som bistår personen. På webinaret vil to familier fortelle sine historier. I tillegg vil genetiker Charlotte von der Lippe forklare hvordan man kan gå fram ved behov for utredning. Det blir anledning til å kommentere og stille spørsmål via chat.

Ønsker du å delta?

Webinaret er laget for pårørende og tjenesteytere for voksne med utviklingshemming og helsepersonell i første- og andrelinjetjenesten som møter voksne med utviklingshemming, men andre interesserte er også velkomne til å delta.

Les mer om webinaret og hvordan du kan delta her

.

Vil du dele dette med noen andre?