Webinar om barne- og ungdomssamtaler og informasjon til andre

Publisert: 12. oktober 2022

Voksen og ungdommer i samtale
Webinar om samtaler og informasjonsformidling

I oktober og november vil Frambu arrangere en webinar-rekke rettet mot ansatte i grunnskolen, om samtaler med barn og unge, og spredning av diagnoseinformasjon til andre.

Webinarene vil bli holdt på Zoom og er gratis. Du bestemmer selv hvor mange du ønsker å delta på, og det er ikke behov om å ha sett de første webinarene for å få utbytte av de senere.

Det blir mulighet for å stille spørsmål og diskutere sammen med Frambus fagpersoner under webinarene. Vær nøye på å ikke dele personsensitiv informasjon!

 

20. oktober kl. 13.30 -15.30:
Hvordan snakke med barn og ungdom å ha en sjelden diagnose

Hva trenger barn å vite, og hva har de rett til?

Webinaret vil inneholde informasjon, tanker og problemstillinger med utgangspunkt i de metodene og erfaringene vi har med samtalegrupper på Frambu.

Vil du vite mer om dette webinaret?
Følg denne lenken for å komme til kurset for å finne praktisk informasjon, program og søknadsskjema.

 

27. oktober kl. 13.30 -15.30:
Hvordan snakke med barn og ungdom om å ha en sjelden diagnose som medfører utviklingshemming

Hva bør man legge vekt på i kommunikasjonen med barnet med utviklingshemming?

Webinaret vil inneholde informasjon og refleksjoner om temaet basert på våre erfaringer på Frambu. Vi vil presentere noen av de metodene vi tar i bruk i barnesamtaler.

Vil du vite mer om dette webinaret?
Følg denne lenken for å komme til kurset for å finne praktisk informasjon, program og søknadsskjema.

 

17. november kl. 13.30 -15.30:
Informasjon til andre om barnet med diagnose

Hvilke utfordringer man kan møte når man har en elev med en diagnose? Hva bør andre få vite og hvordan kan denne informasjonen formidles?

Webinaret vil inneholde informasjon om retningslinjer og refleksjoner som kan være en hjelp til å finne gode løsninger.

Vil du vite mer om dette webinaret?
Følg denne lenken for å komme til kurset for å finne praktisk informasjon, program og søknadsskjema.

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål!

 

Vil du dele dette med noen andre?