Webinar om å snakke med barn og unge om egen diagnose

Publisert: 22. april 2021

Torsdag 27. mai kl 13 inviterer vi lærere, førskolelærere, spesialpedagoger og andre som jobber i grunnskolen til webinar om metoder som kan bidra til bedre kommunikasjon med barn og unge om egen diagnose og de utfordringene den kan gi.

Webinaret kan også være aktuelt for ansatte i PPT, habiliteringstjenesten, helsesykepleiere og andre som arbeider med barn med sjeldne diagnoser i grunnskolealder. Pårørende er også velkommen til å delta.

Webinaret vil følge opp de tidligere sendingene «Samtaler med barn med utviklingshemming» og «Informasjon til andre», men du trenger ikke å ha deltatt på disse for å ha utbytte av dette webinaret.

Mer informasjon om innholdet og hvordan du kan delta finner du her:
Hvordan snakke med barn om å ha en sjelden diagnose – med vekt på metoder

Ta gjerne kontakt med oss i forkant hvis du har spørsmål.

Velkommen til webinar 27. mai kl. 13.00! 

.

Vil du dele dette med noen andre?