Cerebral autosomal dominant arteriopati med subkortikale infarkt og leukoencefalopati (CADASIL)

CADASIL er en arvelig form for blodåresykdom i hjernen (cerebrovaskulær sykdom). CADASIL er den vanligste årsaken til arvelig betinget slag og vaskulær demens. Den kjennetegnes ved gjentatte slaglignende episoder i ung voksen alder, med kognitiv svekkelse som utvikler seg til demens.  Personer med diagnosen har ofte en sykehistorie med migrene med aura, humørsvingninger, apati og påvisning av forandringer i hjernens hvite substans ved MR-undersøkelse. Psykiske vansker som depresjon, forandring i atferd og personlighet er beskrevet. Sykdommen starter oftest i 30 årene, men debutalder kan variere mye, selv innen samme familie.

I beskrivelsen under omtaler vi det som er mest typisk for diagnosen. Hovedfokus er rettet mot det som er vanskelig eller annerledes enn forventet. Ting som fungerer greit, blir mindre omtalt. Det kan også være store forskjeller innen diagnosegruppen, slik at ikke alt vi beskriver vil gjelde for alle.

Har du spørsmål om denne diagnosen?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev. Under ser du hvilke av Frambus fagpersoner som jobber mest med denne diagnosen.Ta kontakt med den som passer best ut fra aktuellproblemstilling

NB: Vær oppmerksom på at vi ikke har lov til å sende sensitive personopplysninger pr e-post. Besvarelser som inneholder slike opplysninger vil derfor bli sendt pr brev eller gitt over telefon.Vennligst oppgi adresse og/eller telefonnummer til bruk i slike tilfeller.