Brystkreft ved nevrofibromatose type 1

Nyere forskning viser at kvinner med nevrofibromatose type 1 (NF1) har økt risiko for å utvikle brystkreft og at flere yngre kvinner med diagnosen får brystkreft enn ellers i befolkningen (1,2). Det er derfor viktig at alle kvinner med NF1 gjennomfører regelmessig, systematisk selvundersøkelse av brystene allerede fra de er i 20-årene. Dersom det er tvil om hvordan dette utføres, eller om det oppdages forandringer i brystene, må fastlegen kontaktes.

Norsk gruppe for arvelig kreft (NSHG-Oslo 2016) foreslår følgende oppfølging/kontroll for kvinner med NF1:
– Årlig mammografi fra 30 år, fra 50 år vanlig mammografiscreening

Dette betyr at fastlegen bør henvise kvinner med NF1 i aldersgruppen 30-50 år til mammografiundersøkelse fra de fyller 30 år.

Last opp skrivet du kan ta med til fastlegen her.

 

1.       Elena Uusitalo, Jussi Leppävirta, Anna Koffert, Sakari Suominen, Jussi Vahtera, Tero Vahlberg, Minna Pöyhönen, Juha Peltonen and Sirkku Peltonen «Incidence and Mortality of Neurofibromatosis: A total Population Study in Finland. «Journal of Investigative Dermatology 2014»
2.       Semingog OO, Goldacre MJ. «Age-spesific risk of breastcancer in women with neurofibromatosis type 1». Br.J Cancer 2015:1546-8

Vil du dele dette med noen andre?