Brystkreft ved nevrofibromatose type 1

Nyere forskning viser at kvinner med nevrofibromatose type 1 (NF1) har økt risiko for å utvikle brystkreft og at flere yngre kvinner med diagnosen får brystkreft enn ellers i befolkningen (1,2). Det er derfor viktig at alle kvinner med NF1 gjennomfører regelmessig, systematisk selvundersøkelse av brystene allerede fra de er i 20-årene. Dersom det er tvil om hvordan dette utføres, eller om det oppdages forandringer i brystene, må fastlegen kontaktes.

Norsk gruppe for arvelig kreft (NSHG-Oslo 2016) foreslår følgende oppfølging/kontroll for kvinner med NF1:
– Årlig mammografi fra 30 år, fra 50 år vanlig mammografiscreening

Dette betyr at fastlegen bør henvise kvinner med NF1 i aldersgruppen 30-50 år til mammografiundersøkelse fra de fyller 30 år.

Last opp skrivet du kan ta med til fastlegen her.

 

 

Vil du dele dette med noen andre?