Forhold i tenner og munn

Oral helse ved NF1

Diagnosen er som regel ikke forbundet med spesielle problemer knyttet til tann- og bittutvikling, men tidlig tannfrembrudd og tannstillingsfeil er rapportert.

Hos noen kan det forekomme nevrofibromer i munnslimhinnen. Vanligvis trengs ingen behandling for dette, med mindre fibromene gir ubehag. Nevrofibromer kan også oppstå i kjevebenet. Dette kan oppdages på oversiktsrøntgen (orthopantomogram) og skal kontrolleres regelmessig.

Spisevansker, talevansker og sikling forekommer hos enkelte. Søvnapne (hyppige pustestopp ved søvn) har også vært rapportert. Noen få med NF1 har epilepsi.

Tannpuss kan være vanskelig å utføre, og barn bør ha hjelp til 10-årsalder, eller lenger ved behov. Bruk av fluortannkrem er en selvfølge. Andre fluorpreparater som tabletter og skyllevæske kan brukes etter anbefaling fra tannpleier/tannlege.

En finsk studie viser at personer med NF1 under 35 år har mindre hull i tennene (karies) enn gjennomsnittet. Sunne kost- og spisevaner er likevel viktig for tannhelsen.

Anbefalt oppfølging/tannbehandling
  1. Kontakt med tannhelsetjenesten for forebyggende tiltak fra 3-års alder
  2. Tann- og bittutvikling følges
  3. Individuelle oppfølgingsrutiner og eventuell behandling ved nevrofibromer i munnhulen
  4. Munnmotorisk trening og stimulering ved spisevansker, talevansker og sikling
  5. Tale-, språk og kommunikasjonstrening kan være aktuelt
  6. Søvnapne følges eventuelt opp av ØNH-lege

Stønad til tannbehandling

Barn under 18 år har rett til gratis tannpleie i den offentlige tannhelsetjenesten.
Voksne med NF1 får ikke støtte til utgifter til tannbehandling hvis ikka man har forhold i munnhulen som har sammenheng med diagnosen. I slike tilfeller må tannhelsetjenesten vurdere hvorvidt tilstanden medfører økt behov for tannbehandling (B-listen over sjeldne medisinske tilstander).


Denne teksten er skrevet av Dr. Odont. Kari Storhaug ved TAKO-senteret.

 

Vil du dele dette med noen andre?