Tilrettelegging for læring

Illustrasjon av elev som får undervisning

Kognitiv funksjon og læring 

Personer med septo-optisk dysplasi (SOD) kan ha utviklingsforstyrrelser med nedsatt kognitiv funksjonsevne som fører til generelle lærevansker, men variasjonen innen diagnosegruppen er stor (1). Eksekutive vansker kan føre til redusert evne til problemløsning, planlegging, gjennomføring av oppgaver og regulering av atferdVed mistanke om nedsatt kognitiv funksjonsevne bør barnet kartlegges for å kunne iverksette tiltak som møter barnets behov. Symptomer som gir mistanke om ADHD/ADD eller autismespekterforstyrrelser (2,3) bør følges opp med utredning og tiltak. 

Eventuelle synsvansker og redusert syn eller blindhet bør kartlegges på et tidlig tidspunkt for å sikre at barnet får kompenserende tiltak som fremmer språk og kommunikasjon og som bidrar til at barnet får utnyttet sine ressurser best mulig så tidlig som muligEnkelte kan ha behov for språkstimulerende tiltak og/eller alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i en kortere eller lengre periode eller som en kommunikasjonsform som personen er avhengig av gjennom hele livetStatped kan bidra med kunnskap og utredning innen synsvansker og språkvansker. De holder jevnlig kurs innen aktuelle temaer for pårørende og fagpersoner eller miljøer som følger barnet. 

Fordi funksjonsnivået varierer sterkt i gruppen med personer med SOD, har Frambu erfaring med at enkelte personer med SOD kan ha gode forutsetninger for læring og skårer innen normalområdet på evnetester. Samtidig kan de ha store synsvansker som krever kursing av personalet i barnehage og skole eller andre viktige personer på andre arenaer for å sikre en god tilrettelegging 

Andre personer med SOD kan ha en utviklingshemning i alvorlig grad, men uten synsvansker eller har synsvansker i mindre grad. Funksjonsnivå, utvikling og behov for tilrettelegging kan variere i stor grad fra person til person.

 

Denne artikkelen ble faglig oppdatert i mai 2020

Illustrasjon som viser mennesker med ulike vansker

Hvordan er det å leve med en sjelden diagnose?

Vi har mye nyttig informasjon på temasidene våre.
Du kan lese dem her!
.

Vil du dele dette med noen andre?