Litteratur og lenker

Litteratur

  • Swaiman’s Pediatric Neurology 6th edition : principles & practice / edited by Kenneth F.Swaiman  et al. Elsvier 2017
  • Nevrologi og nevrokirurgi : fra barn til voksen. : undersøkelse, diagnose, behandling / redigert av Eirik Helseth, Hanne Flinstad Harbo, Terje Rootwelt. 7 utg. Fagbokforlaget. 2019

Nettsteder:

The Society for Mucopolysaccharide Diseases

The National MPS Society, Inc.

Vil du dele dette med noen andre?