Medisinsk beskrivelse av medfødt myotoni

Nevromuskulært kompetansesenter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander ved Oslo Universitetssykehus og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser samarbeider om å beskrive de ulike nevromuskulære diagnosene på norsk. Disse beskrivelsene publiseres på  Helsenorge.no.

 

Les beskrivelsen av medfødt myotoni her

.

Vil du dele dette med noen andre?