Tann- og munnhelse

Utfordringer rundt tann- og munnhelse er vanlig hos personer med Hurlers sykdom. Det er stor sannsynlighet for forsinket tannutvikling, bittfeil og manglende tenner (1). I tillegg er kjevekammen ofte bred (hyperplastisk). På grunn av stor tunge, blir kjevene ofte også brede. Dette fører til overskudd av plass, og det blir mellomrom mellom tennene. Den store tungen kan også legge seg mellom tannrekkene og føre til at man mister kontakten mellom overkjeven og underkjeven og får et åpent bitt.

Underkjeven er ofte kort og bred. Man kan også se forandringer i kjeveledd, og det er ikke uvanlig at bevegelsen i kjeveleddet er redusert (2).

Hos noen kan det utvikle seg cyster i kjevene (follikkelcyster). Disse kan enkelte ganger sees allerede ved 3-års alder og utvikler seg rundt tenner som ikke er brutt frem. Ofte er det nødvendig å behandle slike cyster kirurgisk, fordi de kan bli svært store, hindre tannfrembrudd, svekke kjevebenet og at nabotenner drar seg tilbake

Forstyrrelser i tannutviklingen er vanlig hos personer som har blitt benmargstransplanterte. Behandlingen kan føre til at noen tenner mangler, at tenner blir små, at tannrøtter blir korte og at tannemaljen kan få noe dårligere kvalitet (1).

Oppfølging av tann- og munnhelse

Det er viktig at personer med Hurlers sykdom følges opp av tannhelsepersonell som har satt seg inn i diagnosen.

Tannpuss kan bli vanskelig på grunn av forhold som stor tunge, redusert bevegelighet og hos noen utviklingshemming. Forebyggende behandling og opplæring i bruk av tilpassede hjelpemidler til tannpuss er viktig. Videre må det følges ekstra opp i forhold til utvikling av cyster i kjevene.

All tannbehandling, bortsett fra tannregulering er gratis for barn opp til 18 år. Voksne med Hurlers sykdom som har utviklingshemning, kan få tannbehandling i Den offentlige tannhelsetjenesten. Andre med Hurlers sykdom kan få støtte fra NAV til tannbehandling hos allmennpraktiserende tannlege. Dette gjelder også forebyggende behandling.

Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser (TAKO-senteret) er et nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser. Ved en sjelden diagnose problemstilling knyttet til munnhelse eller funksjon, kan man henvises hit.

Referanser

  1. McGovern E, Owens L, Nunn J, Bolas A, Meara AO, Fleming P. Oral features and dental health in Hurler Syndrome following hematopoietic stem cell transplantation. Int J Paediatr Dent. 1. september 2010;20(5):322–9.
  2. Schmidt M, Breyer S, Löbel U, Yarar S, Stücker R, Ullrich K, mfl. Musculoskeletal manifestations in mucopolysaccharidosis type I (Hurler syndrome) following hematopoietic stem cell transplantation. Orphanet J Rare Dis [Internett]. 2016 [sitert 4. april 2023];11.

.

Denne artikkelen ble faglig oppdatert 4. april 2023

.

Vil du dele dette med noen andre?