Treningsmatte og treningsball

Treningsråd til voksne

Trening og fysisk aktivitet er bra for helsen. Det kan også være sosialt og hyggelig dersom du gjør det sammen med andre.

Tilpasset trening og fysisk aktivitet som tar hensyn til sykdomsspesifikk problematikk anbefales for deg som har en muskelsykdom. Vi har derfor laget et eget hefte med treningsråd for voksne med muskelsykdom.

Heftet er oversatt og bearbeidet til norske forhold av Frambu og Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander ved Oslo Universitetssykehus, i samarbeid med Forening for muskelsyke og
Nevromuskulært kompetansesenter ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

.

Vil du dele dette med noen andre?