For å sikre at personer med medfødte nevromuskulære sykdommer blir ivaretatt i tråd med forskrift for nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, er det etablert et samarbeid mellom Frambu, Enhet for arvelige og medfødte nevromuskulære tilstander ved nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus og Nevromuskulært kompetansesenter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Dette kalles norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid. Nevromuskulært kompetansesenter har et overordnet ansvar for koordinering av tilbudet til denne brukergruppen.

Les mer om kompetansesamarbeidet her
.

Kontaktinformasjon

Andre nyttige lenker:

  • Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret), eies og driftes av Universitetssykehuset Nord-Norge
    www.muskelregisteret.no
  • Foreningen for muskelsyke
    www.ffm.no

 

 

Vil du dele dette med noen andre?