Charcot-Marie-Tooths sykdom

Charcot-Marie-Tooths sykdom

Målgruppe
Fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med barn og unge med Charcot-Marie-Tooths sykdom (CMT). Pårørende kan også delta.

Mål for kurset
Å styrke deltakernes kunnskap om CMT, og oppfølging og tilrettelegging i hverdagen.

Hva trenger jeg å vite om fagkurs?
På Frambu kan du delta på fagkurs enten ved å reise til Frambu, eller se fagkurset overført på strømming eller videokonferanse. Her kan du lese mer om våre fagkurs. Meld deg på ved å fylle inn påmeldingsskjema (kommer på denne siden så snart det er klart). Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss!