Digitalt tilbud: Cri du Chat syndrom (0-16 år)

Digitalt tilbud i stedet for kurs på Frambu

Etter råd fra Folkehelseinstituttet om risiko for smitte på reise og ved samlinger, har vi besluttet å avlyse dette fysiske kurset. Smittevern i forbindelse med covid-19 gjør at vi foreløpig ikke kan ha fysisk deltakelse på Frambu, og kurset vil i stedet gjennomføres som et digitalt tilbud.
Dette kurset går over tre dager, fra 20. til 22. april.
Se programmet for detaljer om tider for forelesninger og gruppesamtaler. De som får plass på kurset vil motta e-post med forklaring og informasjon om oppkobling. Foreløpig program er lagt ut.

Målgruppe

Barn og ungdom mellom 0 og 16 år med Cri du chat syndrom (5p-delesjonssyndrom), deres familier og deres tjenesteytere.

Mål for kurset

Å styrke deltagernes kunnskap om Cri du chat syndrom og det å leve med diagnosen. Det blir mulighet til å bli kjent med andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.

Hva koster det å delta?

Våre digitale tilbud og kurs er gratis. Dersom du er i arbeid og har fast og varig omsorg for en person med diagnose, kan du i en del tilfeller få opplæringspenger. Les om muligheten til å søke om opplæringspenger her.

Søk digitalt

Vi oppfordrer alle som kan til å sende inn søknadsskjema på Digipost til Stiftelsen Frambu, i stedet for med vanlig post, da vi raskere vil kunne administrere søknader på denne måten.

Tjenesteytere: Hvis du jobber med en person med diagnose som har søkt og fått plass på kurset, har du også mulighet til å delta ved å sende en e-post til kurs@frambu.no
(Søknadsfristen gjelder familiene, tjenesteytere må vente til familien har fått svar).

Vi minner om at e-posten ikke skal inneholde sensitiv informasjon.