Cri du Chat syndrom (0-16 år)

Cri du Chat syndrom (0-16 år)

Målgruppe
Barn og ungdom mellom 0 og 16 år med Cri du chat syndrom (5p-delesjonssyndrom), deres familier og tjenesteytere.

Mål for kurset
Å styrke deltagernes kunnskap om Cri du chat syndrom og det å leve med diagnosen. Det blir mulighet til å treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.

Hvordan foregår kurs på Frambu?
Her kan du lese mer om våre brukerkurs. Du finner også bilder og video fra tidligere kurs, samt praktisk informasjon om reisevei, økonomi og oppholdet.
Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette kurset.