Digitalt tilbud: Cri du Chat syndrom (0-16 år)

Digitalt tilbud: Cri du Chat syndrom (0-16 år)

Digitalt tilbud i stedet for kurs på Frambu

Etter råd fra Folkehelseinstituttet om risiko for smitte på reise og ved samlinger, har vi besluttet å avlyse dette fysiske kurset. Smittevern i forbindelse med covid-19 gjør at vi foreløpig ikke kan ha fysisk deltakelse på Frambu, og kurset vil i stedet gjennomføres som et digitalt tilbud. Dette kurset går over to dager, tirsdag 20. og onsdag 21. april. Se programmet for detaljer om tider for forelesninger og gruppesamtaler. De som får plass på kurset vil motta e-post med forklaring og informasjon om oppkobling.

Målgruppe
Barn og ungdom mellom 0 og 16 år med Cri du chat syndrom (5p-delesjonssyndrom), deres familier og tjenesteytere.

Mål for kurset

Å styrke deltagernes kunnskap om Cri du chat syndrom og det å leve med diagnosen. Det blir mulighet til å bli kjent med andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.

Hva koster det å delta?

Våre digitale tilbud og kurs er gratis. Dersom du er i arbeid og har fast og varig omsorg for en person med diagnose, kan du i en del tilfeller få opplæringspenger. Les om muligheten til å søke om opplæringspenger her.