Voksen mann med dystrofia myotonika

Dystrofia myotonika type 1

Målgruppe
Ansatte i helse-og omsorgstjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Vi henvender oss til voksenhabilitering, kommunale heldøgns boligansatte, brukerstyrte personlige assistenter (BPA), hjemmetjenesten, støttekontakter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykehjemsansatte og andre som jobber med voksne med dystrofia myotonika type 1.

Hensikt
Å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen dystrofia myotonika type 1 i voksen alder.

Innhold
Kurset tar for seg følgende temaer:

 • Medisinsk oversikt, utvikling av tilstanden og aldring
 • Fysioterapioppfølging
 • Håndfunksjon
 • Ernæring, mage- og tarmproblemer
 • Brukerstemme
 • Helsetjenester
 • Nevropsykologisk utredning og kognisjon
 • Pårørendes rolle
 • Hverdagen med dystrofia myotonika type 1

Se kurset direkte på nett her:

Godkjenning

 • Norsk psykologiforening: Godkjennes som 7 timers vedlikeholdsaktivitet.
 • Norsk fysioterapiforbund: Godkjennes med 7 timer for spesialistoppbygging sammen med mastergrad og fornyelse av spesialitet.
 • Norsk Ergoterapeutforbund: Godkjennes 7 timer for spesialistspesifikt kurs til ergoterapispesialist innen somatisk helse.
 • Den Norske Legeforening: – Allmennmedisin: godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
  – Nevrologi: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Kurset er søkt godkjent for flere spesialiteter.
Mer informasjon kommer.

Kursavgift for deltakelse på Frambu:
Det koster 500 kroner å delta på kurset på Frambu. Dette inkluderer lunsj, kaffepauser, materiell og kursbevis.

Deltakelse på videokonferanse/strømming:

Alle som ønsker å delta på Frambus fagkurs via videokonferanse/strømming bes sende en e-post til video@frambu.no eller ringe Berit Hundal på telefon 64 85 60 21 i god tid før kurset.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med oss!

 

Alert card:

Her kan du bestille “Alert card” på NMK: unn.no/nmk