Gutt med Noonans syndrom ved skolepulten sammen med lærer

Elever med Noonans syndrom i grunnskolen

Målgruppe

Ansatte i grunnskolen, og andre relevante tjenesteytere i kommunen, som jobber med barn med Noonans syndrom. Pårørende kan også delta.

Mål for kurset

På kurset vil vi ha fokus på å styrke deltakernes kunnskap om Noonans syndrom, hvilke konsekvenser diagnosen kan ha for læring og utvikling og mulige tilretteleggingstiltak i grunnskolen. Se programmet for mer informasjon om innholdet.

Se kurset direkte på nett her:

Kursavgift

Det koster 500 kroner å delta på kurset på Frambu. Dette dekker lunsj, kaffepauser, materiell og kursbevis.

Les mer om fagkurs på Frambu her

Ønsker du å delta via videokonferanse eller strømming?

For dere som ikke har anledning til å reise til Frambu, tilbyr vi deltakelse på fagkurs via videokonferanse eller strømming. Deltakelse er gratis, men krever påmelding via e-post til video@frambu.no