Frambuleir 1

Hvem er Frambuleir 1 for?

Frambuleir 1 er for barn og ungdom med en sjelden diagnose født i kalenderår 2007 til 2011.

Deltakerne må kunne delta i og ha sosialt utbytte av et gruppeorientert tilbud. Frambuleir 1 starter onsdag 28. juni og slutter torsdag 6. juli.

Søknadsfristen til leir er 1. mars 2023. Vi sender ikke ut bekreftelse på at søknaden er mottatt, men alle som har søkt vil få svarbrev i posten i slutten av mars/første halvdel av april. Søknadsfristen er nå utløpt. 

 

Hva er Frambuleir?

Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurs hvor deltakerne blir kjent med andre i samme situasjon, utveksler erfaringer og knytter sosialt nettverk. Det legges til rette for at deltakerne skal få oppdage nye muligheter, sprenge egne grenser og føle økt mestring gjennom ulike aktiviteter.

Her kan du lese mer informasjon til deltakere, om hvordan det kan være å delta på leir. 

Spørsmål om reise til og fra leir

Har du fått plass på Frambuleir, finner du informasjon om reise i svarbrevet fra oss. Du kan også lese mer detaljer i lenkene under.

Her finner du informasjon på Frambu sin nettside om utgifter og reise til og fra Frambuleir og andre kurs på Frambu.

Kan jeg ha med noen på reisen?

Her finner du informasjon på Helsenorge sin nettside om å ha med ledsager eller pårørende på reise til et kompetansesenter.