Alle på leiren samlet på sletta

Frambuleir 1

Hvem er Frambuleir 1 for?

Frambuleir 1 er for barn og ungdom med en sjelden diagnose født i kalenderår 2008 til 2012.

Deltakerne må kunne delta i og ha sosialt utbytte av et gruppeorientert tilbud. Frambuleir 1 starter onsdag 26. juni og slutter torsdag 4. juli.

Søknadsfristen til leir er 1. mars 2024.

Vi har mange søkere til leir, så det er viktig at vi får søknaden innen fristen. Søknadsfristen er nå utløpt. 
Vi sender ikke ut bekreftelse på at søknaden er mottatt, men alle som har søkt vil få svarbrev i posten i slutten av mars/første halvdel av april.

Hva er Frambuleir?

Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurs hvor deltakerne blir kjent med andre i samme situasjon, utveksler erfaringer og knytter sosialt nettverk. Det legges til rette for at deltakerne skal få oppdage nye muligheter, sprenge egne grenser og føle økt mestring gjennom ulike aktiviteter.

Her kan du lese mer informasjon til deltakere, om hvordan det kan være å delta på leir. 

 

Spørsmål om reise til og fra leir

Har du fått plass på Frambuleir, vil du finne informasjon om reise i svarbrevet fra oss. Du kan også lese mer detaljer i lenkene under.

Her finner du informasjon på Frambu sin nettside om utgifter og reise til og fra Frambuleir og andre kurs på Frambu.

Kan jeg ha med noen på reisen?

Her finner du informasjon på Helsenorge sin nettside om å ha med ledsager eller pårørende på reise til et kompetansesenter.