Frambuleir 1

Fire personer dynktet i farger smiler på sletta

Frambuleir 1

Målgruppe
Barn og ungdom med en sjelden diagnose født 2004 til 2008. Deltakerne må kunne delta i og ha sosialt utbytte av et gruppeorientert tilbud.

Leirens målsetning
På Frambuleir får deltakerne treffe andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og knytte sosialt nettverk.
Vi vil legge til rette for at deltakerne skal få oppdage nye muligheter, sprenge egne grenser og føle økt mestring gjennom ulike aktiviteter.

Vil du vite mer om Frambuleir?
Her kan du lese mer om hva Frambuleir er. 

Fem personer sitter på brygga

Vil du dele dette med noen andre?