Frambuleir 2

Frambuleir 2

Hvem er Frambuleir 2 for?
Ungdom og unge voksne med en sjelden diagnose født i kalenderår 1991 til 1999.
Deltakerne må kunne delta i og ha sosialt utbytte av et gruppeorientert tilbud.

Mål for kurset
Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurs hvor deltakerne får treffe andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og knytte sosialt nettverk. Det legges til rette for at deltakerne skal få oppdage nye muligheter, sprenge egne grenser og føle økt mestring gjennom ulike aktiviteter.

Hva er Frambuleir?
På denne siden kan du lese mer om hva Frambuleir er, og du kan se video og bilder fra tidligere leire.