Frambuleir 2

To personer sitter med kule solbriller å ute

Frambuleir 2

Hvem er Frambuleir 2 for?

Barn og ungdom med en sjelden diagnose 12-16 år, født i kalenderår 2005 til 2009.
Deltakerne må kunne delta i og ha sosialt utbytte av et gruppeorientert tilbud.

Frambuleir 1 og Frambuleir 2 gjelder for samme aldersgruppe. For å kunne tilby så bra leir som mulig til hver enkelt deltaker, vil vi sette sammen deltakerne så det blir best mulig grupper. Det er derfor ikke mulig å søke om plass for en bestemt leir.

Mål for uken

Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurs hvor deltakerne blir kjent med andre i samme situasjon, utveksler erfaringer og knytter sosialt nettverk. Det legges til rette for at deltakerne skal få oppdage nye muligheter, sprenge egne grenser og føle økt mestring gjennom ulike aktiviteter.

Hva skjer hvis koronavirus gjør at vanlig Frambuleir ikke er mulig å gjennomføre?

Hvordan kurs og leir blir i 2021 vet vi ikke, men vi planlegger for Frambuleir. Det er smittesituasjonen som avgjør om vi kan ha vanlig leir eller ikke. Vi må derfor ta forbehold om at det kan bli en annerledes leir i 2021. Det kan bli digitalt tilbud som i 2020, en leir med få deltakere eller en kombinasjon av ulike tilbud. Vi håper at du søker innen 1. mars , så vil vi holde deg oppdatert om endringer her og på facebook når vi vet mer.

Skriv ut, eller last ned søknadsskjema. Søknaden sendes: via Digipost til mottaker «Stiftelsen Frambu» eller som brev til Frambu, Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud

Hva er Frambuleir?

På denne siden kan du lese mer om hva Frambuleir er, og du kan se video og bilder fra tidligere leire.