Frambuleir 2 (22-30 år)

Målgruppe:
Ungdom og unge voksne mellom 22 og 30 år (født 1997- 1989) med en sjelden diagnose som får tilbud fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

På grunn av leirens organisering og bemanning forventes det at alle deltakere kan delta i gruppeaktiviteter og kommunisere med de øvrige deltakerne.

Leirens målsetning:
På Frambuleir får deltakerne treffe andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og knytte sosialt nettverk. Vi vil legge til rette for at deltakerne skal få oppdage nye muligheter, sprenge egne grenser og føle økt mestring gjennom ulike aktiviteter.

Les mer om Frambuleir her.

Informasjon til deltakere på leir finner du her.

 

Søknadsfristen på leir var 1. mars.