Spillere og deltakere koste seg på brygge og i båter

Frambuleir 2

Hvem er Frambuleir 2 for?

Frambuleir 2 er for unge voksne med en sjelden diagnose født i kalenderår 1993 til 2000.

Deltakerne må kunne delta i og ha sosialt utbytte av et gruppeorientert tilbud. Frambuleir 2 starter onsdag 12. juli og slutter torsdag 20. juli.

Søknadsfristen til leir er 1. mars 2023. Vi sender ikke ut bekreftelse på at søknaden er mottatt, men alle som har søkt vil få svarbrev i posten i mars/april.

Hva er Frambuleir?

Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurs hvor deltakerne blir kjent med andre i samme situasjon, utveksler erfaringer og knytter sosialt nettverk. Det legges til rette for at deltakerne skal få oppdage nye muligheter, sprenge egne grenser og føle økt mestring gjennom ulike aktiviteter.

Her kan du lese mer informasjon til deltakere, om hvordan det kan være å delta på leir.