Frambuleir 2

Frambuleir 2

Målgruppe
Ungdom og voksne med en sjelden diagnose født 1990 til 1998. Deltakerne må kunne delta i og ha sosialt utbytte av et gruppeorientert tilbud.

Leirens målsetning
På Frambuleir får deltakerne treffe andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og knytte sosialt nettverk. Vi vil legge til rette for at deltakerne skal få oppdage nye muligheter, sprenge egne grenser og føle økt mestring gjennom ulike aktiviteter.

Vil du vite mer om Frambuleir?
Her finner du mer informasjon.

En gjeng står på scenen og underholder

Vil du dele dette med noen andre?